EFT Nasıl Oluştu
Duygusal Arınma Tekniği-EFT, Amerikalı bir mühendis ve NLP uzmanı olan Gary Craig’in, Amerikalı klinik psikolog Roger Callahan’in (Thought Field Therapy) Düşünce Alanı Terapisi’nden yola çıkarak geliştirdiği bir yöntemdir.Roger Callahan normal psikoterapinin yanı sıra doğu felsefelerini ve tekniklerini de uzun yıllar araştırır. Su fobisi olan bir hastasını tedavi ederken hastanın, “Suyun düşüncesi bile midemi bulandırıyor!” demesi üzerine Roger Callahan’ın aklına, hastasının mide ile doğrudan bağlantılı meridyenine hafifçe vurmak fikri gelir. Hemen gözün altındaki bu meridyene yapılan vuruştan sonra hastanın mide bulantısı geçtiği gibi çok daha şaşırtıcı bir sonuç ortaya çıkar. Bir buçuk yıldır süren tedavi boyunca ilerleme kaydedilemeyen su fobisi, ortadan mucizevi bir şekilde kalkmıştır! Hatta buna inanamayan Callahan, hastaya en yakındaki havuza gitmeyi teklif eder ve daha önce suyun yakınına gidemeyen hasta, havuz suyuyla sevinç içinde yüzünü yıkar.Vücuttaki meridyen sistemi üzerine kurulu bu metot,“ Thought Field Therapy” yani Düşünce Alanı Terapisi adıyla bilinmektedir.(Callahan’in bu konuyla ilgili kitapları : The Five Minute Phobia Cure, Why You Eat When You Are Not Hungry ve The Rapid Treatment of Panic, Agoraphobia and Anxiety )
Callahan’in bu buluşundan yirmi yıl kadar sonra, Gary Craig, Callahan’ın tekniğini daha sadeleştirip, kolay kullanılabilir hale getirir ve Duygusal Arınma Tekniği- EFT de böylece ortaya çıkar.Bugün dünyanın pek çok yerindeki kliniklerde uygulanan EFT’nin başarı oranı %80 den fazla olarak kaydedilmiştir.

Diğer Terapi Tekniklerinden Farkı ?
EFT’nin diğer terapi tekniklerinden önemli birkaç farklılığı vardır:

Sorun Tamamen Ortadan Kalkar
EFT, bize yaşadığımız sorunla/duygusal kayıtla yaşamayı sürdürmeyi öğretmez. Yani bu, sorunumuza adapte olarak, onu taşımaya devam ederek yaşamayı öğrenmek ve sürdürmek için geliştirilen bir teknik değildir. Sorunu ortadan kaldıran, duygusal kayıtları temizleyen, enerji blokajını yok eden bir tekniktir; yani sorundan tamamen kurtaran bir teknik!! Vücudumuzda bütün organlara ve dokulara ulaşan belli enerji merkezleri (chakralar ve meridyenler) vardır. Bu merkezler sayesinde evrenden bedenimize enerji alıp verir ve yaşamımızı sürdürürürüz. Bu enerji merkezlerinde çeşitli nedenlerden dolayı oluşabilen tıkanmalar da hastalanmamıza neden olur. Bu blokajlar, fiziksel hastalıklara yol açmasının yanı sıra, duygularımızı da etkiler. Yaşadığımız olumlu ya da olumsuz her olay, yaşadığımız her duygusal tecrübe, vücuttaki enerji sistemimizin etkilenmesine neden olur. Meridyen ve chakra sistemimiz ile psikolojimiz birbirine karmaşık bir bağla bağlıdır.İşte Duygusal Arınma Tekniği-EFT, bu enerji sistemindeki blokajları açıp, bu tıkanmaların yol açtığı, acı, kızgınlık, endişe, stres, öfke, korku, özlem gibi olumsuz duyguları yok eder. Geçmişte yaşadığımız travmatik bir olayı her hatırladığımızda ortaya çıkan olumsuz duygu, bu ikisini birbirine bağlayan köprü vaziyetindeki blokaj ortadan kalkınca kaybolur. Artık o olayı, tanımadığımız bir fotoğrafa bakar gibi hatırlar ve hiçbir şey hissetmeyiz.

Duygusal Arınma Tekniği-EFT’ nin uygulanması oldukça basittir. Bütün teknik, duygusal sorunu tespit edip, ona odaklanıp ve sonra da bu odaklanma sırasında vücudumuzdaki meridyen noktalara parmak uçlarımızla, belli sayılarda hafif hafif vurmaktan oluşur. Bunu uygulamak sadece birkaç dakika alır. Her an her yerde, kendi kendine uygulanabilir.

Bir başkasına uygulamak için ise konunun uzmanı olmak şarttır.

Yurtdışında pek çok klinikte uygulanan Duygusal Arınma Tekniği-EFT’ nin hastalar üzerindeki başarı oranı 80 % gibi oldukça yüksek bir orandır.

Dünyada psikoterapistlerin de yaygın olarak kullanmaya başladığı Duygusal Arınma Tekniği-EFT şu sıralarda American Pyschotherapists Association (Amerikan Psikoterapistler Derneği) tarafından resmi olarak onaylanmak üzeredir.

Nerelerde Kullanılır?

Fiziksel rahatsızlıklar:

  • Migren
  • Fibromiyalji
  • Sırt ağrıları
  • Boyun ağrıları..ve dahası

Olumsuz alışkanlıklar:

  • Kilo problemleri
  • Yiyecek zaafiyetleri
  • Sigara alışkanlığı
  • Tırnak yeme… Ve dahası

Duygusal rahatsızlıklar:

  • Stres, evham, takıntılar
  • Değersizlik duygusu