CAM (Tamamlayıcı ve Alternatif tıbbın ingilizcesi Complementary & Alternative Medicine’ın kısa hali), Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp’ın kısaltmasıdır. CAM; genellikle bütün geleneksel, özellikle de doğu tıp sistemlerini içerdiği gibi, tıp okullarında okutulan ve sonunda tıp doktoru ünvanının alınmasını sağlayan Batı Tıbbı’nın erişim alanı dışında olan diğer her türlü yeni terapi ve tedavi yöntemlerini de içinde barındıran bir kavram olarak tanımlanır.

CAM’in bu klasik tanımlaması artık eskimiştir çünkü, gün geçtikçe daha çok tıp okulu CAM uygulamalarını eğitim programlarına almakta ve batı tıbbı tarafından “başarılı” bulunan CAM’leri kendi teori ve pratiklerine yavaşça dahil etmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü, Geleneksel Tıp (Traditional Medicine) yani TM ile, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbbı (CAM) birbirinden ayırmak için TM/CAM kısaltmasını kullanmaktadır. Bu ayrımın temelinde, Çin, Ayurvedik (Hint) ve Tibet Tıbbı’nın kendi bağımsız teori ve pratikleriyle tam birer tıp sistemi olmaları yatar. Ayrıca kendilerine özgü eğitim gereksinimleri, programları vardır ve geleneksel tıbbı kendi kültürleri dahilinde oluştururlar. Bu nedenle bunları, CAM tanımı tarafından kapsanan geniş yelpazedeki teknikler ve uygulamalardan ayrı tutmakta fayda vardır.

 

Tamamlayıcı Tıp Ne Anlama Geliyor?

Tamamlayıcı Tıp, geleneksel ve günümüz batı tıbbının her ikisinin de dışında kalan geniş yelpazedeki şifa uygulamalarını içerir. Tamamlayıcı Tıp, günümüz batı tıbbıyla birlikte, onun etkisini azaltmadan, hastanın durumunu iyileştirmek üzere kullanılır. Bu terapinin, kullanılan esas terapinin yaptıklarını desteklerken, hastanın kullanılmadığı takdirde gerçekleşeceğinden çok daha çabuk iyileşmesini sağlayan olumlu bir etkisi olmalıdır.

Buna güzel bir örnek olarak, radyasyon terapisi veya kemoterapiyle birlikte akupunktur, Reiki ve biyoenerji kullanılması gösterilebilir. Kanserle mücadelede kullanılan bu terapiler bağışıklık sistemini etkiler ve bitkinlik, bulantı ve yorgunluğa yol açabilirler. Hatta bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasını engelleyerek, hastayı ikincil enfeksiyonlar kapma riskiyle karşı karşıya bırakabilecek bir noktaya kadar getirebilirler. CAM ve günümüz tıbbı arasındaki bu işbirliği türüne, tek elden organize edildiği ve tatbik edildiği zaman “Entegre Tıp” (Integrative Medicine) denir.

Bu bağlamda tamamlayıcı terapilerin doğal olarak hastanın bağışıklık sistemini ikincil bir enfeksiyona karşı dayanıklı olması için kuvvetlendirirken, hastanın enerji seviyesini yükseltip bitkinlik, bulantı ve yorgunluklarını yenmelerine yardımcı olması beklenir. Daha önce belirttiğim gibi, bunu yaparken uygulanan tedavinin akışını veya işleyişini etkilemeyecek şekilde yapmalıdır. Tamamlayıcı terapinin, uygulanan tedaviye yardımcı olmak üzere yapıldığı ve hiç bir şekilde esas tedaviye bir alternatif teşkil etmediği hasta tarafından açık şekilde kavranmalıdır.

Geleneksel tıbba ulaşma imkanınız olduğu sürece, bir sorununuz olduğu zaman teşhis konması için daima yetkili bir tıp doktoruna gitmeli ve sizin için tavsiye edilen tedavi yöntemini uygulamalısınız. Eğer halihazırda herhangi bir CAM kullanıyorsanız ya da kullanmayı düşünüyorsanız, durumunuzu etkileyecek herhangi birşeyden haberi olması veya size tavsiye edebileceği bir tedavi olabilmesi açısından doktorunuzu bu konuda bilgilendirin. Bu durum özellikle çeşitli bitkiler kullanıyorsanız kritik önem taşıyabilir, zira bu bitkilerin içindeki bazı maddeler kullanılan ilaçlarla etkileşmeye girebilir, etkilerini azaltabilir veya tamamen yok edebilir.

 

Alternatif Tıp Nedir?
Alternatif, günümüz batı tıbbının yerine kullanılan bir terapi türü anlamına gelir. “Alternatif Tıp” veya “alternatif terapi” terimleri, günümüz batı tıbbının tamamını bir reddetme veya ayrı tutma iması içerdikleri için artık çok sık kullanılmıyor. Aslında bu oldukça gerçekdışı olur zira batı tıbbı dünyanın geneline yayılmış durumdadır ve genellikle insanlar ideolojik platformlar yerine çözüm aramaktadır. İnsanlar her iki dünyanın da en iyilerini bir araya getirerek, mümkün olan en yüksek şifayı elde eden çözümler bulma çabasındadır.

TM/CAM tartışması, küçük gören bir reddedişten, eleştirisiz kabule kadar bir çok uç tepki çekmektedir. Bu iki uç da daha çok, ilgili konuların karmaşıklığına dair gerçek bir kavrayış ya da akıl yürütmesi yerine, insanların ideolojik önyargıları için bir platform görevi görür.

Bu yüzden öncelikle TM/CAM terimi tarafından nelerin kapsandığına açıklık getirmek, sonrasında ise TM/CAM ve günümüz batı tıbbının konu ve yaklaşımlarındaki kilit farklılıkları irdelemek faydalı olacaktır.